*អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌជាតិភ្នំប្រាំពីរ *អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ គីរីយង់ *អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំជញ្ជាំង *អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំទាក់ទ្រាំង *អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំបាក់

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តថ្មីៗ

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តតាមសម័យកាល

អ្នកទស្សនាប្រចាំថ្ងៃ
8
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប
57525
ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ បើកមើល ទាញយក

ច្បាប់ស្តីពី ការហាមប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងមនុស្ស

ច្បាប់ 01-05-1999

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៩

ច្បាប់ 31-12-1998

ច្បាប់បស្តីពីគណបក្សនយោបាយ

ច្បាប់ 18-11-1998

ច្បាប់ស្តីពីលក្ខណៈទូទៅនៃយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

ច្បាប់ 06-11-1998

ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

ច្បាប់ 04-08-1998

ច្បាប់បន្ថែមលើកទី២ទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត

ច្បាប់ 05-06-1998

ច្បាប់បន្ថែមលើកទី៣ទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត

ច្បាប់ 08-05-1998

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ៥ឆ្នាំ លើកទី១ ឆ្នាំ១៩៩៦–២០០០

ច្បាប់ 25-04-1998

ច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត

ច្បាប់ 08-04-1998

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតគណនីពិសេសរបស់រតនាគារជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

ច្បាប់ 20-03-1998

ច្បាប់ស្តីពី របបហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខេត្ត–ក្រុង

ច្បាប់ 25-02-1998

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៦

ច្បាប់ 28-01-1998

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៨

ច្បាប់ 31-12-1997

ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

ច្បាប់ 26-12-1997

អនុក្រឹត្យស្ដីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសាង់

អនុក្រឹត្យ 19-12-1997

ច្បាប់ស្តីពី ការរំលូតកូន

ច្បាប់ 12-11-1997

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់

ច្បាប់ 24-08-1997

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

ច្បាប់ 22-08-1997

ច្បាប់ស្តីពី ការងារ

ច្បាប់ 13-03-1997

អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍សំណង់ និងសាធារណការ

អនុក្រឹត្យ 24-02-1997